Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych, warunki korzystania ze strony internetowej oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej spółki Health Academy s.r.o., z siedzibą Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praga 5, REGON: 059 46 514, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 273525 (zwane dalej "Zasadami ochrony danych osobowych").

Poniżej spółka Health Academy s.r.o., z siedzibą Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praga 5, REGON: 059 46 514, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 273525 (dalej „Spółka“) informuje Państwa o sposobie w jakim są gromadzone, wykorzystywane i chronione informacje, które Spółka pozyskuje podczas korzystania ze strony (jak zdefiniowano to niżej). Przed wypełnieniem jakichkolwiek formularzy lub zarejestrowaniem się na stronie internetowej Spółki należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Należy pamiętać, że uzyskując dostęp do którejkolwiek ze stron internetowych Spółki lub korzystając z jakichkolwiek informacji tam się znajdujących, użytkownik wyraża zgodę na zasady ochrony danych osobowych i zgadza się przestrzegać ich w całości.

Spółka jest Administratorem następujących stron internetowych: www.kendamil.pl, (dalej razem jako „strona internetowa Spółki“ lub „strona internetowa“.

 1. Prawa autorskie

Zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz.U. o prawie autorskim, z późniejszymi zmianami, Spółka jest uprawniona do egzekwowania praw własności wobec stron internetowych Spółki.

Spółka jest właścicielem wszystkich praw autorskich do wszystkich treści, które Spółka umieszcza na stronie internetowej Spółki, w tym tekstu, projektu strony, szkiców technicznych, grafiki, wszystkich obrazów na stronie internetowej, a także do wyboru i układu plików zawartych na stronie internetowej Spółki.

Dane zawarte na stronie internetowej Spółki podlegają ochronie praw autorskich oraz ochronie patentowej lub ochronie znaków towarowych, a jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie, powielanie lub inne rozporządzanie danymi przez użytkownika w celach komercyjnych jest zabronione. W przypadku wykorzystania niekomercyjnego użytkownik jest zobowiązany do zachowania wszelkich informacji lub odniesień dotyczących praw autorskich lub podobnych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w związku z zawartością strony internetowej Spółki oraz w wyniku przerw w jej działaniu. Spółka zastrzega sobie prawo do aktualizacji strony internetowej Spółki w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

 1. Rzetelność danych

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej Spółki były poprawne, aktualne i dokładne, Spółka nie może zagwarantować poprawności, dokładności ani aktualności jakichkolwiek informacji. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub konsekwencje wykorzystania lub polegania na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej Spółki.

 1. Nazwa i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych dotyczą danych przetwarzanych przez Spółkę jako Administratora [zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”)].

Dane kontaktowe Administatora: Health Academy s.r.o., Zbraslavská 22/49, Praha 5, 159 00, email: gdpr@healthacademy.cz.

 1. Zakres stosowania

Zasady ochrony danych osobowych mają zastosowanie do gromadzenia danych osobowych na stronach internetowych Spółki i późniejszego przetwarzania takich danych przez Spółkę.

Niniejsze zasady służą również do przekazania informacji na podstawie art. 13 i 14 RODO dotyczących przetwarzania danych wykraczających poza gromadzenie za pośrednictwem tej strony internetowej. W związku z tym w szczególnych przypadkach przekażemy Państwu również odrębne zasady przetwarzania danych dotyczące konkretnych czynności przetwarzania.

 1. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich przetwarzania

Poniżej przedstawiono cele, dla których gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników oraz podstawy prawne ich wykorzystywania. Należy pamiętać, że nie wszystkie wymienione poniżej zastosowania będą miały zastosowanie wobec każdej osoby.

5.1 W przypadku odwiedzania strony internetowej Spółki

Jeśli odwiedzają Państwo witrynę internetową Spółki, przeglądarka używana na Państwa urządzeniu automatycznie wysyła informacje do naszego serwera internetowego. Informacje te są tymczasowo przechowywane w pliku dziennika. Bez Państwa interwencji automatycznie są gromadzone i przechowywane:

 • adres IP urządzenia, z którego załadowano stronę internetową,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL załadowanego pliku,
 • strona www, z której Państwo przyszliście (odnośnik URL),
 • strona www wczytana z naszej strony www,
 • przeglądarka na Państwa urządzeniu, ewentualnie system operacyjny i nazwa dostawcy usług dostępu.

Powyższe dane przetwarzamy w następujących celach:

 • zapewnienia bezproblemowego połączenia z witryną,
 • zapewnienia komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • dla innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1, zdanie pierwsze, lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zgromadzonych danych do wyciągania wniosków na Państwa temat.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane do innych celów i są usuwane, gdy tylko ich przetwarzanie nie jest już konieczne. W przypadku rejestrowania Państwa danych osobowych w celu wyświetlenia strony internetowej, ich usunięcie następuje natychmiast po opuszczeniu przez Państwa naszej strony internetowej. Państwa dane osobowe są usuwane z plików dziennika najpóźniej po 12 miesiące. Jeśli Państwa dane osobowe są przechowywane z innych powodów, są one anonimizowane, aby w żaden sposób nie można było powiązać ich z Państwem ani zidentyfikować Państwa na ich podstawie.

Ponadto podczas odwiedzania strony internetowej Spółki używamy plików cookies. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w artykule 6 niniejszych Zasad ochrony danych osobowych.

5.2 W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej

Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail podany w art. 3 Zasad ochrony danych osobowych lub za pośrednictwem formularza kontaktowego opublikowanego na stronie internetowej Spółki.

Po wykonaniu tej czynności, przekazane przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dane osobowe zostaną zapisane. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe, które gromadzimy po przetworzeniu Państwa wniosku usuniemy, jeśli nie jesteśmy już uprawnieni lub zobowiązani do ich dalszego przetwarzania.

5.3 W przypadku subskrypcji naszego newslettera, w którym będziemy informować o nowościach i rabatach

W przypadku gdy osoba odwiedzająca stronę internetową Spółki jest zainteresowana otrzymywaniem naszego newslettera i innych informacji handlowych, przetwarzamy podane przez nią w tym celu dane osobowe na podstawie jej zgody, zawsze co najmniej w zakresie adresu e-mail i imienia. Jeśli podadzą nam Państwo również inne dane identyfikacyjne (np. nazwisko), będziemy je również przetwarzać w tych celach. Wiadomości promocyjne, które wysyłamy, zawsze odnoszą się tylko do naszych własnych usług i produktów, które dystrybuujemy i/lub sprzedajemy.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych rozpoczniemy dopiero po wypełnieniu przez Państwa danych w odpowiednim formularzu do wysyłki newslettera, a następnie potwierdzeniu chęci otrzymywania go zgodnie z instrukcją zawartą w otrzymanej od nas wiadomości e-mail. Jeśli nie potwierdzą Państwo chęci otrzymywania newslettera, bez zbędnej zwłoki usuniemy Państwa dane.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa zgody. Po upływie tego okresu będziemy je przetwarzać tylko wtedy, gdy przewidują to szczególne przepisy prawa lub gdy jest to niezbędne do ochrony naszych roszczeń prawnych, i tylko w ograniczonym zakresie i koniecznym do tego czasie.

Państwa zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie, klikając odpowiedni link w wysłanym do Państwa newsletterze lub wysyłając powiadomienie o wycofaniu zgody na e-mail: gdpr@healthacademy.cz lub wysyłając pisemne powiadomienie o wycofaniu zgody na adres naszej siedziby, o którym mowa w art. 3. Zasad ochrony danych osobowych.

5.4 Podczas rejestracji w naszej sekcji dla ekspertów

W przypadku, gdy są Państwo ekspertami w rozumieniu §2a ustawy nr 40/1995 Dz.U., tj. są osobami uprawnionymi do przepisywania lub wydawania produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub wyrobów medycznych in vitro, mogą Państwo zarejestrować się na stronie internetowej Spółki (jeśli taka opcja na stronie internetowej Spółki jest utworzona) w naszej sekcji dla ekspertów, w której będą mieli Państwo dostęp do artykułów służących do poszerzenia wiedzy i  zdobywania informacji w swoim zawodzie z zakresu medycyny.

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe zawarte w wypełnionym formularzu rejestracyjnym, zawsze w zakresie danych obowiązkowych zawartych w formularzu rejestracyjnym - imienia, nazwiska, adresu e-mail. Jeśli podadzą nam Państwo również inne swoje dane identyfikacyjne - telefon, tytuł naukowy, nazwę i adres miejsca pracy, te dane również będziemy przetwarzać we wskazanych celach.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych rozpocznie się dopiero po wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego w celu uzyskania dostępu do sekcji dla specjalistów i potwierdzeniu w formularzu rejestracyjnym, że takim specjalistą Państwo są, zgodnie z definicją zawartą w pierwszym zdaniu niniejszego artykułu, a jednocześnie wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Aby dokonać rejestracji należy kliknąć "Zarejestruj się" lub pole o podobnym znaczeniu.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu anulowania rejestracji lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po upływie tego okresu będziemy je przetwarzać tylko wtedy, gdy przewidują to szczególne przepisy prawa lub gdy jest to niezbędne do ochrony naszych roszczeń prawnych i tylko w ograniczonym zakresie i konieczny do tego czas.

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, wysyłając powiadomienie o wycofaniu zgody na adres: gdpr@healthacademy.cz lub wysyłając pisemne powiadomienie o wycofaniu zgody na adres naszej siedziby określony w art. 3. Zasad ochrony danych osobowych.

5.5 Gdy użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Jeśli są Państwo ekspertami w rozumieniu §2a ustawy nr 40/1995 Dz, U., tj. osobami uprawnionymi do przepisywania lub wydawania produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub wyrobów medycznych in vitro, mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania newsletterów, informacji handlowych dotyczących oferty produktów dystrybuowanych i / lub sprzedawanych przez Spółkę, wysyłania informacji o organizowanych wydarzeniach, wysyłania materiałów promocyjnych przeznaczonych dla specjalistów i / lub opinii publicznej, kontaktowania się z Państwem podczas przeprowadzania badań rynkowych i badań marketingowych (zwanych dalej łącznie "celami marketingowymi"). Kontakt odbywa się poprzez osobistą wizytę, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych rozpoczniemy dopiero po (i) wypełnieniu zgody na przetwarzanie tych danych [w przypadku wyrażenia zgody w formie drukowanej - zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenia zgody poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Spółki w naszej obecności (np. na kongresie)] lub (ii) po wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Spółki i potwierdzeniu zgody na cele marketingowe zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanej od nas wiadomości e-mail.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w zakresie imienia, nazwiska, tytułu naukowego, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy i adresu miejsca pracy, tj. w zakresie danych podanych przez Państwa w formularzu zgody/rejestracji.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 3 lat od daty wyrażenia przez Państwa zgody lub do momentu jej wycofania. Po upływie tego okresu będziemy je przetwarzać tylko wtedy, gdy jest to przewidziane w szczególnych przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do ochrony naszych roszczeń prawnych i tylko w ograniczonym zakresie i niezbędny do tego czas.

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, klikając odpowiedni link w przesłanym Państwu newsletterze / komunikacie promocyjnym, innym podobnym dokumencie przesłanym Państwu drogą elektroniczną (lub telefonicznie) w celach marketingowych, wysyłając powiadomienie o wycofaniu zgody na adres email:  gdpr@healthacademy.cz lub wysyłając pisemne powiadomienie o wycofaniu zgody na adres naszej siedziby, o którym mowa w art. 3. Zasad ochrony danych osobowych.

5.6 W związku z udziałem w konkursie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w ramach konkursów jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Celem przetwarzania danych osobowych użytkownika w kontekście konkursów jest wykonanie umowy dotyczącej udziału w konkursie zawartej między użytkownikiem a Spółką. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach konkursów usunięcie danych następuje po całkowitym zakończeniu konkursu i upływie 6 miesięcy od jego zakończenia. W przypadku, gdy zostaną Państwo zwycięzcą, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat od daty zakończenia konkursu, chyba że szczegółowe przepisy przewidują dłuższy okres.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w zakresie określonym w regulaminie danego konkursu.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w kontekście udziału w konkursie w dowolnym momencie, wysyłając powiadomienie o wycofaniu zgody na e-mail: gdpr@healthacademy.cz lub wysyłając pisemne powiadomienie o wycofaniu zgody na adres naszej siedziby wskazany w art. 3. Zasad  ochrony danych osobowych. W takim przypadku nie będą mogli już Państwo brać udziału w konkursie. Wszelkie dane osobowe przechowywane w związku z udziałem w konkursie zostaną w takim przypadku usunięte.

5.7 W związku z wysłaniem lub opublikowaniem recenzji produktu

W przypadku przesłania nam lub opublikowania na naszej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych recenzji naszych produktów, które zostały zakupione i wypróbowane.

Swoją opinię przekazują Państwo dobrowolnie, a my przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody. Swoją zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wysyłając powiadomienie o wycofaniu zgody na e-mail: gdpr@healthacademy.cz lub wysyłając pisemne powiadomienie o wycofaniu zgody na adres naszej siedziby podany w punkcie 3. Zasad ochrony danych osobowych.  Podanie danych osobowych w tym przypadku nie jest wymogiem prawnym ani umownym. W związku z tym podanie danych osobowych nie jest  w tym celu konieczne.

 1. Cookies

W celu usprawnienia świadczonych Państwu usług, strona internetowa Spółki wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki, które przechowują informacje o przeglądarce internetowej, a nie o Państwie. Niektóre pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Spółki, inne służą do poprawy jakości strony i zadowolenia użytkowników.

Korzystamy również z plików cookies stron trzecich, które pochodzą z innej domeny niż domena odwiedzanej strony internetowej Spółki, które wykorzystujemy w celach reklamowych i promocyjnych.

Przepisy prawa stanowią, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania strony internetowej Spółki. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookies potrzebujemy Państwa zgody.

Stosowane pliki cookies różnią się terminem ważności. Są one szczegółowo opisane w sekcji „Cookies“.

Co umożliwiają pliki cookies?

 • zapamiętanie Państwa danych do logowania, aby nie trzeba było ich za każdym razem wpisywać;
 • zapewnienie bezpieczeństwa po zalogowaniu;
 • zapewnienie spójności i funkcjonalności całej witryny;
 • zapamiętanie miejsca, do którego Państwa dotarli w określonej kolejności;
 • skrócenie czasu ładowania odwiedzanych stron;
 • dostosowanie i właściwe ukierunkowanie reklamy;
 • analizę wydajności różnych kanałów sprzedaży;
 • zwiększenie komfortu korzystania z serwisu przez użytkowników, usprawnienie usług online.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje strona internetowa Spółki?

 • Techniczne i niezbędne (wymagane) pliki cookies

Te pliki cookies są nam potrzebne do zaoferowania Państwu prawidłowo działającej strony internetowej Spółki oraz umożliwienia Państwu skorzystania ze świadczonych przez nas usług.

 • Analityczne (statystyczne) pliki cookies

Te pliki cookie umożliwiają nam ocenę korzystania ze strony internetowej Spółki i jej ruchu. Są one również wykorzystywane do badania nawyków odwiedzających lub, na przykład, popularności treści w celu poprawy świadczonych przez nas usług. W niektórych przypadkach tego rodzaju pliki cookie mogą rejestrować adresy IP (tj. adresy elektroniczne komputerów podłączonych do Internetu) w celu analizowania trendów, administrowania Witryną, śledzenia ruchów użytkowników oraz gromadzenia ogólnych i niespecyficznych informacji demograficznych.

 • Marketingowe (profilujące) pliki cookies

Służą one do śledzenia ruchu osób odwiedzających stronę internetową Spółki. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i zewnętrznych reklamodawców.

 • Niesklasyfikowane pliki cookies

Są to pliki cookies, które klasyfikujemy wspólnie z dostawcami poszczególnych plików cookies. Po sklasyfikowaniu zostaną one przypisane do jednej z grup: Technicznych i niezbędnych, Statystycznych (analitycznych), Preferencyjnych lub Marketingowych plików cookies.

Jak dostosować ustawienia plików cookie?

Sposób ustawienia lub modyfikacji/zmiany zgody na pliki cookies (jeśli jest wymagana) można znaleźć w sekcji „Cookies“.

Gdzie mogą Państwo znaleźć listę i ustawienia plików cookie używanych w domenie strony internetowej Spółki?

Listę można znaleźć w sekcji „Cookies“.

 1. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe przekazujemy osobom trzecim (odbiorcom), jeśli:

 • wyrazili Państwo wyraźną zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów zgodnie z art. 6 ust. 1, zdanie pierwsze, lit. a) RODO;
 • przekazanie na podstawie art. 6 ust. 1) lit. f) RODO jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw, aby sądzić, że mają Państwo nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu Państwa danych;
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania na podstawie art. 6 ust. 1) zdanie pierwsze lit. c) RODO;
 • jest to prawnie dopuszczalne w celu wykonania zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1) zdanie pierwsze b) RODO;
 • posiadamy dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 28 RODO.
 1. Odbiorcy, podmioty przetwarzające

Dane osobowe przechowywane przez Spółkę są przetwarzane i przechowywane w Spółce. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie lub uzasadnionym interesie Spółki, dane osobowe mogą być również przetwarzane przez niektórych dostawców lub usługodawców Spółki. Dostawcy i usługodawcy współpracujący ze Spółką są starannie wybierani, w szczególności na podstawie gwarancji, jakie zapewniają w celu zapewnienia technicznej i organizacyjnej ochrony przekazywanych przez nas danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może być wykonywane na rzecz Spółki wyłącznie przez podmioty przetwarzające dane i wyłącznie na podstawie umowy o przetwarzanie danych. Spółka, w uzasadnionych celach określonych powyżej, może ujawniać dane osobowe następującym odbiorcom:

 • dostawcom w celu realizacji umowy oraz ochrony praw i uzasadnionych interesów Spółki (marketing i komunikacja, IT, dane);
 • dostawcom usług i porad prawnych;
 • dostawcom usług pocztowych, łączności elektronicznej i usług komunikacyjnych;
 • dostawcom usług poczty elektronicznej (Ecomail);
 • dostawcom usług reklamowych i systemów analitycznych (Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited).

Aktualną listę odbiorców, w tym podmiotów przetwarzających, można uzyskać w kontaktach Administratora, o których mowa w art. 3. Zasad ochrony danych osobowych.

 1. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

Nasza Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów przetwarzających Państwa dane osobowe, przede wszystkim w Republice Czeskiej, ewentualnie na terenie Unii Europejskiej ("UE"), gdzie obowiązują takie same warunki ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, które dzięki rozporządzeniu RODO są skuteczne dla całej Unii Europejskiej ewentualnie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG").

Wyjątkowo dane osobowe są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W takich przypadkach przed przekazaniem danych osobowych oceniamy, czy wybrany administrator lub podmiot przetwarzający zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i warunki, w tym możliwość egzekwowania Państwa praw jako podmiotu, którego dane dotyczą, oceniając jednocześnie skuteczną ochronę prawną danych osobowych w tym kraju. Tym samym przekazywanie Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych może mieć miejsce jedynie w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • istnieje decyzja Komisji Europejskiej w odniesieniu do wybranego państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w ramach której stwierdzono, że państwo trzecie/organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
 • wybrany podmiot przetwarzający lub inny podmiot przetwarzający jest w stanie zapewnić odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, a w państwie podmiotu przetwarzającego lub innego podmiotu przetwarzającego istnieje możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, oraz skuteczna ochrona prawna osób, których dane dotyczą.

Odpowiednią gwarancją może być:

 • prawnie wiążące i wykonalne instrumenty pomiędzy władzami publicznymi lub organami publicznymi;
 • zobowiązujące zasady przedsiębiorstwa;
 • standardowe klauzule o ochronie danych przyjęte przez Komisję Europejską;
 • standardowe klauzule o ochronie danych osobowych przyjęte przez właściwy organ nadzorczy i zatwierdzone przez Komisję Europejską;
 • uchwalony kodeks postępowania zawierający wiążące i egzekwowalne zobowiązania podmiotu przetwarzającego dane w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą;
 • uchwalony mechanizm wydawania oświadczeń wraz z wiążącymi i wymagalnymi zobowiązaniami podmiotu przetwarzającego dane w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą.

Poza tym w przypadku plików cookie korzystamy też  z usług Google Inc. z siedzibą poza UE - w USA.

 1. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe są przechowywane w Spółce

Państwa dane osobowe są przechowywane przez Spółkę tylko tak długo, jak jest to konieczne i są archiwizowane zgodnie z ustawowymi terminami narzuconymi przez prawo.

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych celach przestrzegamy zasad minimalizacji danych. Oznacza to, że gromadzimy tylko te dane, których potrzebujemy do określonego celu. Jednocześnie Spółka ustanowiła rygorystyczne zasady wewnętrzne, które weryfikują zgodność z prawem przechowywania danych osobowych; w związku z tym Spółka nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest do tego uprawniona.

Dane, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody przechowujemy tak długo, jak długo ta zgoda jest ważna. Po upływie tego zostaną Państwo poproszeni o ponowne wyrażenie zgody (w celu uniknięcia wątpliwości, mogą Państwo wycofać lub zmienić swoją zgodę w dowolnym momencie).

W wyjątkowych przypadkach, na przykład w trakcie postępowania sądowego, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów możemy przechowywać dokumenty zawierające Państwa dane osobowe przez dłuższy czas. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy musimy przedstawić dowody w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub w celu wykonania decyzji (z uwagi na ustawowe terminy przedawnienia wynikające z obowiązującego Kodeksu cywilnego, np. w związku z udzielonymi gwarancjami).

Po ustaniu przyczyny prawnej przetwarzania danych osobowych, Spółka niezwłocznie je usunie.

Dla uniknięcia wątpliwości, samą zgodę oraz zmianę lub wycofanie Państwa zgody na podstawie naszych uzasadnionych interesów przechowujemy tak długo, jak długo zgoda jest ważna i maksymalnie przez 5 lat po jej wygaśnięciu (wycofaniu).

 1. Media społecznościowe

Strona internetowa Spółki  może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które nie są pod naszą kontrolą i nie podlegają niniejszym Zasadom ochrony danych osobowych. Jeśli poprzez te odnośniki wejdą Państwo na inne strony internetowe, operatorzy tych stron mogą gromadzić od Państwa informacje, które będą wykorzystywane zgodnie z ich własnymi zasadami, przy czym mogą się one różnić od naszych zasad.

Strona internetowa Spółki może również Państwu zapewniać możliwość udostępnienia lub śledzenia informacji o stronie za pośrednictwem serwisów społecznościowych prowadzonych przez strony trzecie np. poprzez linki typu „udostępnij”, „like”, „follow”).

Oferujemy tę funkcję w celu zwiększenia zainteresowania stroną wśród użytkowników Państwa sieci społecznościowych oraz umożliwienia swoim kontaktom udostępniania lub śledzenia opinii, wiadomości i rekomendacji ze strony internetowej Spółki. W każdym przypadku należy pamiętać, że udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem sieci społecznościowych może skutkować ich gromadzeniem przez operatora sieci oraz ich publiczną dostępnością, w tym za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych.

Aby zrozumieć ich zasady ochrony danych osobowych, należy zawsze czytać odpowiednie zasady i informacje wszystkich odwiedzanych stron internetowych lub sieci społecznościowych, za pośrednictwem których udostępnia się dane osobowe.

 1. Prawa podmiotów, których dotyczą dane

Mają Państwo prawo:

 • na podstawie art. 15 RODO uzyskać od nas informacje o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, w szczególności o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną przekazane, zamierzonym okresie przechowywania danych osobowych, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnieniu prawa do wniesienia skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie zostały zgromadzone przez nas, oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także, w stosownych przypadkach, odpowiednich informacji o ich szczegółach;
 • na podstawie art. 16 RODO żądać poprawienia bez zbędnej zwłoki nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych, które przechowywaliśmy na Państwa temat;
 • na podstawie art. 17 RODO żądać usunięcia danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do przestrzegania obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • na podstawie art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w razie wątpliwości co do poprawności danych, ich niezgodnego z prawem przetwarzania, ale odmawiają Państwo ich usunięcia, oraz jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO żądać dostarczenia Państwa danych osobowych, które nam zostały przekazane, w ustrukturyzowanym, standardowym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekazania ich innej odpowiedzialnej osobie;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych - zob. punkt 11 Zasad ochrony danych osobowych;
 • na podstawie art. 7 ust. 3) RODO wycofać w dowolnym momencie zgodę, której wcześniej nam Państwo udzielili. W związku z tym nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować przetwarzania Państwa danych na podstawie tej zgody;
 • na podstawie art. 77 RODO do wniesienia skargi do Organu nadzorczego. Zazwyczaj można skontaktować się z organem nadzorczym w swoim zwykłym miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w siedzibie Spółki. Organem nadzorczym jest:
  • Rzeczpospolitej Polskiej – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, którego dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/544/996;
 1. Prawo do sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1) lit. f) RODO, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, jeśli istnieją podstawy związane z Państwa szczególną sytuacją lub jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W przypadku marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo do ogólnego sprzeciwu, który spełnimy bez podawania przez Państwa konkretnej sytuacji.

W przypadku skorzystania z prawa do wycofania zgody lub odmowy przetwarzania, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres gdpr@healthacademy.cz.

 1. Bezpieczeństwo danych

Rozumiemy znaczenie zabezpieczenia Państwa danych osobowych i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić je przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Stosujemy na przykład kontrole dostępu, zapory i bezpieczne serwery a dane osobowe szyfrujemy.

Wdrażamy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

 1. Aktualizacje i zmiany dotyczące Zasad ochrony danych osobowych

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych są ważne i obowiązują od 01. 03. 2023.

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych mogą zostać zmienione ze względu na ulepszenia naszej strony internetowej i ofert przedstawionych za jej pośrednictwem lub ze względu na zmieniające się wymogi prawne.

Cookies
Top